Solel och solceller till villa och företag

Energi & Innovation i Norden AB finns i Örebro och Karlskoga. Vi sammarbetar med ett av Europas ledande tillverkare av solel för villa, offentlig byggnad, lantbruk, bostadsrätter och andra byggnader. Vi har monterat solel-anläggningar på svenska marknaden sedan 2007.

 

Vårt omfattande produkturval utgörs av olika systempaket och tilläggsutrustning som passar till dem. Redan färdiga anläggningar kan också senare kompletteras och ändras. Det är enkelt att lägga till solpaneler och tillbehör.

 

Installation av solenergi och solceller

 

Teknik

Solel används för elförsörjning på platser där det inte finns något elnät (i fristående system) eller anslutet till fastigheter där den matas direkt till fastighetens växelströmsförsörjning (i nätanslutna system). Det är tyst och miljövänlig energi, utan rörliga komponenter som kan slitas ut. Inget bränsle behövs och litet eller inget underhåll.
 
I hjärtat av dessa solelsystem finns solcellerna, som omvandlar dagsljuset direkt till likström. Tekniken kallas solcellsteknik. Solcellerna kopplas samman till större enheter, solcellsmoduler, som kan kopplas ihop till system av olika storlek efter behov.
 
Solcellssystem ska inte förväxlas med solvärmesystem, där dagsljus används för uppvärmning av vatten. Det är en helt annan teknik.
 
Solcellstekniken utvecklades först för att användas i rymdfarkoster på 1950-talet och används fortfarande för strömförsörjning av satelliter. Under 1970- och 1980-talen växte industrin för att tillhandahålla energi för specialtillämpningar på marken. Under de senaste åren har tillväxten och kostnadsminskningen varit dramatiska – branschens årliga tillväxt i medeltal har i mer än tio år överstigit 40 %. Solcellsmoduler som är monterade på byggnader och matar el till elnätet har blivit en allt vanligare syn.
 

Nätanslutna system

I ett nätanslutet solelsystem konverteras den likström som produceras av solcellerna till växelström med hjälp av en växelriktare och matas sedan in i elnätet. Solcellsmoduler kan ytmonteras på tak eller väggar, integreras som en del av själva byggnaden eller monteras på marken. Grupper av solcellsmoduler kan installeras i stort sett var som helst i alla storlekar, från småhusinstallationer till stora centrala anläggningar.

 

Solenergi

Fristående system

I kontors- och industrifastigheter sammanfaller normalt de tider då elkonsumtionen är som störst med de tider då produktionen av solel är som störst. Det betyder att elen som produceras till stor del kan användas inom fastigheten. Om överskottsenergi produceras kan den matas till elnätet. På så sätt kan solelsystemet minska fastighetens totala energibehov eller till och med generera en överproduktion. På orter där strömförsörjningen från elnätet inte är tillförlitlig, kan ett solelsystem kombineras med en batteribank som en reservfunktion vid behov.


I de flesta fristående system matas likström från en eller flera solcellsmoduler till ett batteri via en regulator. Utrustningen kan förses med likström från batteriet när som helst dygnet runt. Om växelström krävs, kan en växelriktare användas för att öka spänningen och omvandla likströmmen till växelström. I vissa fristående system finns inget batteri, utan en speciell vattenpump eller fläkt som drivs direkt av solcells-modulerna.

Energi & Innovation

Södra Viaduktgatan 19
691 41 Karlskoga 

Örebro-kontoret:
Hallonstigen 32
703 60 Örebro

0586-312 10                                                                    
info@eiin.se
  org.nr 559200-5788© 2023 Energi & Innovation
Information om cookies