Lagring

Med hjälp av laststyrning och batterilagringssystem kan egenförbrukningen av solel ökas ytterligare. Detta ökar förädlingsvärdet per kilowattimme och därmed också avkastningen på investerat kapital, i synnerhet då elpriserna är som högst.

 

Förutsättningen för detta är att kostnaderna för den extra utrustningen står i rimlig proportion till ökningen av egenförbrukningskvoten.

Energi & Innovation

Södra Viaduktgatan 19
691 41 Karlskoga 

Örebro-kontoret:
Hallonstigen 32
703 60 Örebro

0586-312 10                                                                    
info@eiin.se
  org.nr 559200-5788© 2023 Energi & Innovation
Information om cookies