Montagesystem

Montagesystem används för att fästa solcellerna mot underlaget. Tack vare att det idag finns många olika typer av fästanordningar kan man fästa solceller på i princip alla underlag. 

 

Material av hög kvalitet samt ett noggrant utfört arbete är en garanti för anläggningens livslängd och en korrosionsfri och stabil anläggning. 

Energi & Innovation

Södra Viaduktgatan 19
691 41 Karlskoga 

Örebro-kontoret:
Hallonstigen 32
703 60 Örebro

0586-312 10                                                                    
info@eiin.se
  org.nr 559200-5788© 2023 Energi & Innovation
Information om cookies