En bransch i utveckling

Med en växande andel i den globala energimixen har solcellsteknologin demonstretat sin konkurrenskraft i hela världen. I samspel med andra förnybara energikällor är den direkta produktionen av elektricitet från solljus en viktig beståndsdel i alla möjliga energipolitiska scenarion. Här finner ni ett urval av grafiska illustrationer över utvecklingen och relevansen av solceller i energisektorn liksom för förnyelsebar energi.

 

Installationstakten för solceller fortsätter att öka i Sverige och de senaste årens marknadstillväxt har varit större än någonsin. Marknaden för solenergi har gynnats av sjunkande systempriser i samband med en ökad miljömedvetenhet hos befolkningen.

 

 

Energi & Innovation

Södra Viaduktgatan 19
691 41 Karlskoga 

0586-312 10
info@eiin.se
  org.nr 559200-5788

© 2022 Energi & Innovation
Information om cookies