Energisektorn (nationell grafik)

Tillförsel och användning av el 2011–2016 [GWh]

 

Energisektorn (Internationell grafik)

Globala elektricitets produktionen enligt energikällor

Grafen visar att förnybar energi kommer dominera den globala elproduktionen i framtiden. År 2050 förväntas andelen solel ha ökat till cirka 40% av den totala elproduktionen.

 

Energi & Innovation

Södra Viaduktgatan 19
691 41 Karlskoga 

0586-312 10
info@eiin.se
  org.nr 559200-5788

© 2022 Energi & Innovation
Information om cookies