Förnybar energi (nationell grafik)

Den del av den totala elförbrukningen som kommer från (vatten-, vind- och solkraft) per år i sverige [%]

 

Förnybar energi (internationell grafik)

Fördelning av förnybara energikällor över hela världen (BRICS, EU och topp 6 länder, 2016)

 

Vattenkraft ingår inte i grafiken då den är den klart största förnybara energikällan globalt och skulle därför dölja de andra, mindre utvecklade teknologierna. De fem BRICS-länderna är Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika.

Utveckling av elproduktionskapacitet globalt

 

 

Elproduktionskapaciteten från förnybara energikällor steg 2016 och 2017 med runt 8-9%. Stigningen skedde huvudsakligen genom nyinstallationer inom sektorerna sol- och vindkraft där den totala utbyggnaden i 2017 låg på 167 GW, fördelat över:

  • 94 GW Solkraft (+32%)
  • 47 GW Vindkraft (+10%)
  • 21 GW Vattenkraft (+2%) (+2%)
  • 5 GW Bioenergi (+5%)
     

Energi & Innovation

Södra Viaduktgatan 19
691 41 Karlskoga 

0586-312 10
info@eiin.se
  org.nr 559200-5788

© 2022 Energi & Innovation
Information om cookies