Nätansluten solel

Solel för villa, lantbruk, industri eller bostadsrätter

Våra solelsystem för nätanslutna hus, villor, lantbruksfastigheter, bostadsrätter och mindre industrier levereras kompletta med solpaneler och tillbehörsteknik av högsta kvalitet. Solpanelmodulerna och växelriktarna, som är de viktigaste komponenterna, är optimerade för bästa kompabilitet. Systemen är modulära, vilket innebär att man i ett senare skede kan bygga ut sitt solel system.

 

Vi utgår från Örebro och Karlskoga och utför jobb över hela mellansverige. Är du intresserad av våra tjänster så tveka inte att kontakta oss.
 
Våra system med solpaneler för villaägare, bostadsrätter, lantbruk och industrifastigheter är anpassade för enkel installation oavsett takmaterial. En normal installation av ett mindre taksystem tar oftast inte mera än en dag. Vi saluför även solpaneler på patenterade och snygga standardställningar. Har man mark tillgängligt eller vill ha en solpark så är alternativet med markställning ett bra alternativ och går mycket snabbt att installera vilket gynnar installationskostnaden.
 
Systemen är konstruerade med över 40-årig erfarenhet i branchen. De fungerar för alla men kanske mest för kunder som tar sitt ansvar för miljön och som uppskattar ett energislag som inte påverkar vår miljö negativt och som dessutom är användarvänlig. System har en Pay-off tid på cirka 10 år och beror också på anläggningens storlek.
 
Genom att installera ett solelsystem på sitt hustak kan man generera en märkbar andel av den el man använder i sitt hushåll. Det statliga stödet för solceller ersätts med ett skatteavdrag från 2021. Det gäller installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut och det är Skatteverket som hanterar skatteavdraget.

 

Upp till 25% ökad effekt på solpaneler

Tack vare mycket effektiva solpaneler och en helt ny optimerare som tillval, så utvinner vi upp till 25% mer effekt jämfört med våra konkurrenter! Vi har väldigt hög kvalité på monteringen och stora krav på efterkontroll för att leverera en högklassig produkt som håller livet ut.

 

Solel-system genererar emissionsfri energi

Systemet genererar emissionsfri energi till hushållet då det finns dagsljus. Solel-system är unika då de kan installeras på befintliga- och nybyggda hus. Dessa smälter bra i den miljö den installeras i eftersom det blir inga ljud, finns inga rörliga delar, avgaser eller farliga biprodukter, bara miljövänlig solel.

 

Tak eller markmonterade solpaneler

Även om våra system är så standardiserade som möjligt finns det ändå vissa saker man bör tänka på. De viktigaste att tänka på är vilket tak man har, takpannor, falsad plåt, papp eller annat och den elektriska installationen, så att systemet inte påverkar det befintliga elmontaget på ett felaktigt sätt. Via oss får Ni sakkunning och god service. Bakom oss har vi ett helt team av duktiga medarbetare och tekniker.
 

Systemets delar

Systemet består av följande delar: solcellspaneler, mekanik för takmontage, kablage, DC kopplingsbox med överspänningsskydd och säkringar samt en växelriktare som omvandlar den likström (DC) solcellerna producerar till växelström (AC) som sedan matas in i husets elnät. Ni kan se effekt och energiproduktion på en display på växelrikaren och information kan även skickas till en trådlös display, PC eller datalogger om ni som ägare vill följa systemets elproduktion mer I detalj. Finns som tillval.

 

Systemet är modulärt

Ett större solelsystem kan byggas av två eller flera mindre system som kan mata in el separat. Denna modularitet möjliggör att system kan byggas större eller utökas vid ett senare tillfälle, förutsatt att det finns utrymme på taket för mera solceller.
 

Snabbt och enkelt att installera

Vi har ett antal väl provade och använda montagemetoder och samtliga solpaneler kan installeras på tak oavsätt takmaterial och konstruktion. Med Slide-In takinstallationssystem installerar man solcellerna på ett snabbt, enkelt och kostnadseffektivt sätt på sluttande tak. Installationen har minimal inverkan på underliggande takkonstruktion. Som tumregel för installationstid kan anges att 1,5kW tar ca. en halv dag att installera för två man.
 
Alla våra solpaneler har 25-35 års effektgaranti. Solcellspanelerna producerar emissionsfri energi av hög kvalitet i flera årtionden.
 
Systemet installeras så att det blir luftrum mellan solcellspanelen och takytan. Detta gör att panelerna kyls ner, vilket ökar deras energiproduktion.

Energi & Innovation

Södra Viaduktgatan 19
691 41 Karlskoga 

Örebro-kontoret:
Hallonstigen 32
703 60 Örebro

0586-312 10                                                                    
info@eiin.se
  org.nr 559200-5788© 2024 Energi & Innovation
Information om cookies