Översikt över systemet och huvudkomponenterna

  1. Solpaneler
  2. Kopplingsbox (modulsträngssäkringar, dioder)
  3. DC-brytare
  4. Växeliktare
  5. AC-brytare
  6. Elmätare
  7. Husets elcentral med säkringar
  8. Nätanslutning

Energi & Innovation

Södra Viaduktgatan 19
691 41 Karlskoga

0586-312 10
info@eiin.se

© 2020 Energi & Innovation
Information om cookies