Översikt över systemet och huvudkomponenterna

  1. Solpaneler
  2. Kopplingsbox (modulsträngssäkringar, dioder)
  3. DC-brytare
  4. Växeliktare
  5. AC-brytare
  6. Elmätare
  7. Husets elcentral med säkringar
  8. Nätanslutning

Energi & Innovation

Södra Viaduktgatan 19
691 41 Karlskoga 

Örebro-kontoret:
Hallonstigen 32
703 60 Örebro

0586-312 10                                                                    
info@eiin.se
  org.nr 559200-5788© 2024 Energi & Innovation
Information om cookies